CIUN

CIUN
CIUN
Arabicum Nomen, cuius meminit Amos, c. 5. v. 26. ubi Hebr. est Chiun, quam vocem retinuit Chaldaeus Paraphrastes, item Aquila et Symmachus: Vulgata reddit Imaginem. Saturnum exponunt plurimi praeeunte Aben-Esrâ, sed Molochi mentio, qui Saturnus, antecessit, cui proxime subditur Chiun; aliud itaque nomen erit a Saturno, h. e. Sole. Nempe uti Bel et Nabo, ita Moloch et Ciun se habent, qui ut loco subduntur, ita dignitate consequuntur. Utroque igitur Luna fignificabitur. Quod si in masculo Numine persistendum erit, non Saturni er it stella Ciun, sed Hesperi sive Luciferi, cui in cultu semper potior, quam Saturni stellae, honos fuit. Lunam vero intelligi mavult Vossius, tum quia is Lunae honos magis convenit; tum maxime, quia Arabes non alios agnovêre Deos, quam Dionysum, h. e. Solem, et Uraniam, h. e. Lunam. Vide eum de orig. et progr. Idolol. l. 2. c. 23. ubi avoque de voce Remphan, quam LXX. in Amos et eos secutus Lueas in Actis, c. 7. v. 43. pro Ciun habent: ut et supra in voce Chiun.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • CIUN — Collectif national d’initiative pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes Le Collectif national d’initiative pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes (abrégé CIUN pour Collectif d… …   Wikipédia en Français

  • čiunkti — čiuñkti, ia, ė 1. intr. šėlti, išdykauti: Vaikai, nečiuñkit po lovas Žl. | refl.: Jauni daugiau čiuñkiasi šiauduos, negu kulia Žl. Gana jum, vaikai, čiuñktis, dar užsigausit Kkl. 2. intr. triūsti (apie ką) trepinėjant: Kad tep ilgai čiuñkiat …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunčiulas — čiuñčiulas scom. (3b) čiunkė, baidyklė: Jei gera merga, tai gerai, o kai kokia čiuñčiulas, tai nekas Gs. Apsitūbojęs tas vaikas – kap koks čiuñčiulas Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkiotis — čiuñkiotis, iojasi, iojosi kasytis, trintis, kuistis: Ir čiuñkiojasi, ko nepasėdi! Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkulas — čiuñkulas sm. (3b) vandenį judinant, čiunkuojant pasidarantis burbulas: Ką tik skalbta – matai čiunkulaĩ Vdžg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkytis — čiuñkytis, ijasi, ijosi žr. čiunkiotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunčeliotis — čiuñčeliotis, iojasi, iojosi veltui laiką leisti, gaišti, čiunčiotis: Nesičiuñčeliok, dirbk greit, matai, lytus ateina Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkinys — čiunkinỹs sm. sing. (3b), čiuñkinis (1) žr. čiulkinys 1: Iš pieno su sukriuštomis bulbėmis čiunkinis J. Žalių kanapių tešla su svogūnais yr čiuñkinis Ggr. Grūdu grūdu tą čiuñkinį ir vis dar ne kap reikiant Ig. ◊ čiuñkinį grūsti lakstyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkt — čiùnkt interj., čiuñkt 1. sudavimui nusakyti: Ans man tik čiùnkt per kailinius su votegu Grg. Aš tik kumelei čiuñkt KlvrŽ. Čiuñkt su knygoms tam šunie, ir pabiro piningai Als. 2. kartojant nusakomas mušimas: Čiùnkt čiùnkt su rykšte par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiunkė — čiùnkė sf. (1), čiuñkė (2) 1. ppr. pl. iš siūlų megzta ar iš drobės siūta kurpė, šlepetė: Numegzk man čiùnkes Vs. Iš virvelių padarė dvi poras čiùnkių Vs. Grėbiant rugius užsimauna moterys čiùnkes Gdl. Šiandien su čiùnkėm jau neisi, toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”